Geležies kasykla
*
Čia darbininkai išgauna ir lydo labai svarbų resursą - geležį. Tobulindami kasyklos lygį, jūs galite padidinti lydomos geležies kiekį.
` Pastato lygis: 1
* Statybų laikas: 00:07:30
* Grūdų sunaudojimas: +3
Kaina:
* 100 * 80 * 30 * 60
* PAPILDOMI REIKALAVIMAI:
Nėra
Atgal | Pagrindinis